محصولات

محصولات تولیدی شرکت در حال حاضر به شرح زیر می باشد.

img
زه دور بدنه کروماتیک و ساده پژو پارس

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه روی بدنه بیرونی خودرو نصب می شود و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
زه دور بدنه پژو 405

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه روی بدنه بیرونی خودرو نصب می شود و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
زه دور بدنه پراید 131

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه روی بدنه بیرونی خودرو نصب می شود و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
زه دور بدنه پراید 132

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه روی بدنه بیرونی خودرو نصب می شود و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
زه دور بدنه سمند

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه روی بدنه بیرونی خودرو نصب می شود و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
زه pvc

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه روی بدنه بیرونی پراید نسیم نصب می شود و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
قاب ستون بدنه پراید

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه در قسمت بیرونی ما بين محلی که شیشه خودرو روی درب جلو و عقب نصب شده است قرار دارد و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
قاب نمره پراید

وضعیت:   در حال تولید

این قطعه روی صندوق عقب پراید نصب می شود و از دو جنبه حائز اهمیت است :

اطلاعات بیشتر…

img
سینی زیرباتری پراید

وضعیت:   توقف تولید

: این قطعه نگهدارنده باطری در خودروی پراید است و چون در محلی قرار دارد که امکان اشتعال وجود دارد بایستی مقاومت لازم را در مواقع خاص دارا باشد.

اطلاعات بیشتر…

img
گاید های داخلی زانتیا

وضعیت:   توقف تولید

این قطعه در قسمتی که شیشه خودرو روی درب جلو و عقب نصب شده است قرار دارد و باعث می شود که شیشه در یک راستا بالا و پایین برود.

اطلاعات بیشتر…